Excenterskruvpumpar för slammor,
med inmatningsskruvar, valvbrytare,
nivåstyrning, doseringspumpar 
 
 
 
PCM
Excenterskruvpumpar serie EcoMoineau
 

PCM excenterskruvpumpar för transport och dosering av trögflytande och slitande medier.

Serie EcoMoineau är moduluppbyggda, tar mindre plats och är enklare att underhålla. Pumparna är försedda med rensluckor blir helt dränerade då en renslucka tas bort. Flera olika tätningsalternativ samt alternativa material i statorer och rotorer.

  INFOBLAD...

 
 
 
  PCM
Excenterskruvpumpar serie I
  Excenterskruvpumpar serie I levereras i samma storlekar som EcoMoineau men även med större kapaciteter och för högre tryck. därutöver levereras serie I i andra material än EcoMoineau. Serie I leveras i material som även klarar korrosiva, slitande och trögflytande medier.

  INFOBLAD...


 
 
 
 


PCM
Excenterskruvpumpar med flytande stator

 

 

Excenterskruvpumpar serie F med flytande stator.
För dosering av kemikalier, pumpning för provtagningsändamål. Enkla och kostnadseffektiva pumpar med möjlighet till integrerad frekvensstyrning.


  INFOBLAD...

 
 
 
  PCM
Excenterskruvpumpar
IVA med
inmatningsskruv
  Excenterskruvpumpar serie IVA med inmatningsskruv levereras med samma kapaciteter som EcoMoineau men även med större kapaciteter och för högretryck. Därutöver levereras serie I i andra material än EcoMoineau. Serie I leveras i material som även klarar korrosiva, slitande och trögflytande medier.

  INFOBLAD...


 
 
 
 
GBB beskrivning
över installationer
 
Beskrivning över installationer med pumpar för avvattnade slammor. Valvbrytare, nivåreglering, inblandning av kalk. Injicering av polymerer för att minska friktionsförluster. Tråg med längd 3 meter för uppsamling från avvattnare med stora bredder och matning till pump med standardtråg.

  INFOBLAD...

 
 
 
 
PCM
Excenterskruvpumpar
för pumpning av slam
från förtjockare
 


Slampumpar serie GTA,GCA,GVA.GBB med inmatningsskruv och och valvbrytare kan pumpa slammor upp till ca 45 % T.S.
Användes även då man doserar kalk till slammet Nivåreglering med ultraljudsgivare och PLC Genom att använda ett längre tråg över pumpens egna tråg klarar man att omhänderta slam från mycket breda förtjockare/avvattnare.

  INFOBLAD...

 
 
 


PCM
Excenterskruvpumpar
för pumpning av slam
till filterpressar

 


Med PCM skruvpumpar beskickas olika typer av filterpressar/kammarfilterpressar effektivt . En pump med hög kapacitet och lägre tryck fyller kammarfilter-pressen och en annan pump med lägre kapacitet och högre tryck ger systemet sitt slutliga tryck för bästa verkningsgrad och utnyttjande.

  INFOBLAD...PCM
Excenterskruvpumpar för höga tryck
 


Högtryckspumpar för pumpning av medier med föroreningar och med stora tryckuppsättningar

  INFOBLAD...PCM
Kolvdoseringspumpar
 
Kolvdoseringspumpar P3 för dosering av kemikalier. Standardmaterial i vätskeberörda delar är 316L. Pumparna kan förses med elektriska eller pneumatiskaställdon samt kan även frekvensregleras

  INFOBLAD...PCM
Membrandoserings-
pumpar
 
Membrandoseringspumpar serie LG1 och LG2 för doseringar med tryck upp till 10 bar beroende på kapaciteter.

  INFOBLAD...


PCM
Macerator
 
Macerator för findelnuing av material före pumpning. Skyddar pump och förbättrar verkningsgrad vid hygienisering.

  INFOBLAD...


PCM
Lobrotorpumpar
 

Lobrotorpumpar med gummerade lober. Mindre utrymmesbehov än andra typer av pumpar. Röranslutningar behöver ej lossas för lbbyte.

  INFOBLAD...PCM
Chemskid
 

Chemskid, komplett doseringsanläggning med pumpar, rördragning och säkerhetskomponenter inbyggt i anpassat skåp till skydd för stänk och översköljning.

  INFOBLAD...PCM
Limeskid

 

Berednings- och doseringssystem för kalk.
System anpassas till pumpar med inmatningsskruvar/valvbrytare för inblandning av kalk i slam.

  INFOBLAD...

                                      Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: nks.kemipumpar@swipnet.se