Kolvmembrandoseringspumpar
för säker och noggrann dosering
av de flesta medier

 
 
 
 
ALLTECH
kolvmembran-doseringspumpar
 


Alltech kolvmembrandoseringspumpar har inbyggd överströmningsventil på hydrauliksidan till skydd av pumpen. Vätskeberörda delar finns i PVC, PP, PVDF samt olika rostfria material och HC, Ti, m. fl. material. Fjärrstyrning kan erhållas med elektriska, pneumatiska ställdon, varvtalsreglering.

Tillbehör: pulsationsdämpare, mottrycksventiler, slagräknare etc. levereras för att pumparna skall
kunna styras på bästa sätt.

  INFOBLAD...

 
 


 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
      

                                      Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: nks.kemipumpar@swipnet.se