Ett stort program av chopperpumpar, luftnings-
system, blandningssystem, hygieniseringsanläggningar
ger användarna möjlighet att på effektivaste sätt
pumpa, blanda, lufta, producera biogas etc.


 
 
 
 
LANDIA
GasMix blandningssystem för rötkammare
 

Landias gasmix-system är en kombination av gasblandning och blandning med hjälp av jetstråle. I tanken finns inga rörliga delar Cirkulationspumpen skär och klipper materialet för bästa verkningsgrad i rötningsprocessen.

  INFOBLAD...

 
 
 
 

LANDIA
Hygieniserings-
utrustning

 
Landias hygieniseringsutrustning ger effektiv kontroll av hygieniseringsprocessen: intag av material - cirkulation- uppvärming - tidshållning - utpumpning. Allt loggas för noggrann dokumentation. Chopperpump cirkulerar, finfördelar samt pumpar bort efter fullföljd hygienisering


  INFOBLAD...


 
 
 
  LANDIA
Luftningssystem med torruppställda och nedsänkbara chopperpumpar
 
Effektiva luftningssystem för syresättning i lakvattendammar och andra bassänger. För luftningen används såväl torruppställda pumpar som nedsänkbara pumpar. För att hålla konstant djup på luftinjektorerna kan man om vattendjupet varierar använda flytande luftningsenheter. Flytande enhet ger enkel möjlighet att flytta utrustningen och anpassa efter varierande förhållanden.  INFOBLAD...

 
 
 
  LANDIA
torruppställda chopperpumpar
  Speciellt lämpade för pumpning av exempelvis pappersmassa, slam, avloppsvatten med stora fasta föroreningar. Många olika tillämpningar inom avloppsvattenbehandling, fiskindustri, pappersindustri.


  INFOBLAD...

 
 
 
  LANDIA
nedsänkbara chopperpumpar
  Speciellt pumphjul anpassat till mediet. Ledspår i pumphus för säker avledning av fasta partiklar. Kan anpassas till befintligt system. Möjlighet till pumphjul för konstant mottryck. Horisontellet eller vertikal installation. Motor i Ex-utförande. Finns i normaltryck och högtrycksutförande.

  INFOBLAD...


 
 
 
  LANDIA
chopperpumpar och rörverk för papper och massa
 
Tillämpningar med klippning och pumpning av rejekt. Flisprocesser. Massaprocesser. För medier med partiklar som är svåra att pumpa. Där man har problem med igensättningar av pumpar.

  INFOBLAD...

 
 
 


LANDIA
axialpumpar
 


Propellerutformning för optimal vätsketransport. Trippel- tätning mot mediet. Isolationsklass F med temperaturgivare i lindning-arna. Tryckprovat till klass IP68. robust växel. Kan levereras med motor i Ex-utförande. Max flöde ca 5000 m3/h.

  INFOBLAD...
 
     


 


                                      Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: nks.kemipumpar@swipnet.se