KUGGHJULSPUMPAR


 
 
 
  Magnetdrivna
kugghjulspumpar

2030, 3030, 4030,
5030, 8200
 
Scherzinger magnetdrivna kugghjulspumpar med kapacitetsområden från 20 cm3/min till 60 l/min används för transport och dosering av olika kemikalier.
De är även lämpliga för cirkulation av tätningsvätska i system med mekaniska plantätningar. Pumparna levereras för olika typer av aggresiva, giftiga och brandfarliga medier. Dosering av alkoholer för kvävereduktion i reningsverk. Dosering av skumdämpare.

  INFOBLAD...

 
 
 
  Pumpar för
processindustri
 

Scherzinger kugghjulspumpar klarar driftförhållanden med inloppstryck ned till 80mbar absolut och systemtryck upp till 100 bar.

Pumparna levereras för användning enligt ATEX II 2G & 2D Pumphuvud, lager, axlar och kugghjul i flera olika material och med drivmotorer, elektriska, luftdrina etc. 6 olika storlekar på pumphuvuden ger stora valmöjligheter.


  INFOBLAD...

 
 
 
  Kugghjulspumpar
för smörjning
och cirkulation
 

Kugghjulspumpar för smörjning av lager i turbiner, hydraulisk manövrering av skjutdörrar, fyllning och tömning av hetoljesystem.

Smörjnig av lager i luft och kylkompressorer. Smörjning av lager i vindkraftgeneratorer. Spridning av vägsaltlösningar.

  INFOBLAD...

 
 

 
  Kugghjuspumpar
för hetolja
 

Ytterkugghjulspump för hetolja, maximal
drifttemperatur 250 gr C, viskositet mellan
2 och 3000 mPas.
Max 70 l/min, max tryckuppsättning 10 bar.

  INFOBLAD...

 
 
 
  Flödesfördelare och dräneringsventiler för
turbiner och kraftverk
 

Flödesfördelare med ett inlopp och flera utlopp,
10-14-18 st . Varje utlopp med kapacitet 30 - 75 liter
per minut. Drifttryck 83 - 105 bar. Temperatur 130 gr C
Distillate, Heavy Fuel, Crude, Naphtha

  INFOBLAD...

 
     
     

 
      

                                      Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: nks.kemipumpar@swipnet.se