>>> LANDIA      >>> PCM      >>> SCHERZINGER      >>>TECNO-MATIC      >>> ALLTECH      >>> tillbehör, modertankar, komponenter

             
 

 

Produkter för säker och noggrann hantering och
pumpning, dosering av de flesta medier


 
 
 
 
Modertank för
IBC-behållare
 
 

Modertank, 2 m3 med integrerad invallning. Tanken är avsedd för att placera en IBC-container ovanpå. Tack vara att tanken rymmer 2 m3 kan man säkerställa att det alltid finns medium att pumpa. Tanken kan förses med omrörare och ultraljudnivågivare .I standardutförande är tanken försedd med mekanisk nivåindikering.


 
 
 
 
Mottrycksventil
 

Mottryckesventil för att förhindra att överdosering sker genom hävertverkan. Mottrycksventilen förhindrar även att överdosering sker på grund av accelerationskrafterna i ledningarna
. 
 
 
 
Pulsationsdämpare
 

Pulsationsdämpare jämnar ut flöden efter periodiskt arbetande pumpar och ger möjlighet att använda ledningar med mindre dimensioner.Det ger även möjlighet att använda olika typer av flödesmätare och belastar pump och system mindre samtidigt som doseringsnoggrannheten förbättras.

 
 

 
 
Säkerhetsventil
 


I samband med volymetriska pumpar finns risk att otillåtna tryck uppstår om ventil/er stängs, ledningar täpps till av objekt eller för att det pumpade mediet stelnar. Därför är det nödvändigt att säkerställa att otillåtet tryck ej uppstår och man skall på lämpliga platser säkra systemet med lämpliga ventiler. I vissa fall i samband med hydrauliskt drivna pumpsystem efter tillstånd kan man säkra på den hydrauliska sidan.


 
 
 
 
Mixer
 
Vid dosering av kemikalier, i en huvudström är det fördelaktigt att använda en s.k. satic mixer för bästa och snabbaste inblandning. Låga strömningsörluster samtidigt som man slipper roterande och energiförbrukande komponenter som fordrar underhåll ger denna typ av blandare stora fördelar. Exempel: polymerdosering i slam, kemikalier för pH-reglering m.fl. applikationer.

 
     
     

 
      

                                      Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: nks.kemipumpar@swipnet.se