PUMPAR / CHOPPERPUMPAR PUMPAR, SKRUVPUMPAR M.M. KUGGHJULSPUMPAR  
  Blandningssystem, luftare och hygieniserings-anläggningar används inom avloppsreningsverk, biogas-anläggningar, pappers- och cellulosa-industri, kemisk industri, livsmedels-industri etc. Chopperpumparna har sin givna position i system där man har behov av att i samband med pumpning även klippa större partiklar. Helautomatiserade hygieniserings-anläggningar med datalogger ger möjlighet till effektiv behandling av substrat före rötning. GasMix-systemet är en effektiv kombination av gasblandning och jetstråleblandning.

  PRODUKTER...
PCM är fortfarande ledande producent av denna typ av pumpar. PCM:s pumpar används inom de mest skiftande områden såsom pappers & cellulosa-industri, kemisk industri, avlopps- och vattenverk, oljeindutri etc. PCM är också ledande med pumpar för livsmedelsindustrin och har de olika erforderliga certifikaten och godkännandena. Tillverknings-programmet omfattar excenter-skruvpumpar, maceratorer, doseringssystem, doseringspumpar, peristaltiska pumpar, membranpumpar, kolvdoseringspumpar.

  PRODUKTER...
Tillverkas i fabriken i södra Tyskland. Produktionen omfattar kugghjulspumpar, flödesfördelare, ventiler vilka används inom kemisk industri, avlopps- och reningsverk, livsmedels-industri, pharmaceutisk industri etc. För bilindustrin och övrig industri tillverkas olika typer av smörjoljepumpar för motorer och maskiner. Inom sjukvården används Schezingers pumpar i dialysapparater.

  PRODUKTER...


 
 


 
 

Vi erbjuder tillbehör för att göra dosering och pumpning säkrare och noggrannare

 
     
  MEMBRANPUMPAR
SKRUVKANALHJULSPUMPAR

MODERTANKAR, TILLBEHÖR,
KOMPONENTER

 
 

Membranpumpar för färg/bläck, papper
och massa, hartser och lim, avloppsvatten,
mat/sanitärt, marint, transport, gruvdrift
och kemisk process.

  PRODUKTER...

Ger säker och noggrann dosering av de flesta
kemikalier. Inbyggd överströmningsventil på
hydarauliksidan skyddar system och pump mot
för höga tryck. Doseringspumpar, pulsations-
dämpare, statiska blandare, mottrycksventiler.

  PRODUKTER...
Modertankar för dockning av IBC-container.
Sparar utrymme och förhindrar torrkörning
vid exempelvis kontinuerlig dosering.
Tillbehör och komponenter för att göra
pumpning och dosering säkrare och nog-
grannare. Mottrycksventiler, pulsations-
dämpare, statiska blandare, Spolvätske-
system för mekaniska plantätningar.

  PRODUKTER...

 
 


 
  RÖRVERK

    
  
 
 
Rörverk med eller utan växlar
för låga varvtal för undvikande
av sedimentering alt höga varvtal
för blandning och dispergering
Rörverk med fällbara blad för
placering i IBC-container.
Kuggväxlar med förstärkta
lagringar.

  Fråga oss direkt...
   
     
     
             
             
             

Nks-kemipumpar ab  ·  Box 10012, 434 21 KUNGSBACKA   ·  Tel 0300-70105  ·  E-post: info@nks-kemipumpar.com